admin โพสต์ 2022-2-21 10:07:52

รีวิวขลิบหนังหุ้มปลาย

ขอเรียนเชิญท่านที่มีปัญหาหนังหุ้มปลาย เส้นสองสลึ่งยังไม่ขาด หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการขลิบหนังหุ้มปลายจากสถานพยาบาลต่างๆ อยากขอความกรุณารบกวนช่วยมารีวิวประสบการณ์ แผลผ่าตัด แลกเปลี่ยนความรู้ แนะนำสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นที่สนใจไว้ประกอบการตัดสินใจ

Mamasung โพสต์ 2022-2-21 23:06:32

รับทราบบบ

Cantaloupe โพสต์ 2022-9-18 11:37:02

วิธีการโพสหรืออัพรูปทำยังไงหรือครับ

admin โพสต์ 2022-9-18 15:44:10

Cantaloupe ตอบกลับเมื่อ 2022-9-18 11:37
วิธีการโพสหรืออัพรูปทำยังไงหรือครับ

https://www.menhouse.net/forum.php?mod=viewthread&tid=257

หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: รีวิวขลิบหนังหุ้มปลาย