สมชายย โพสต์ 2023-1-6 13:22:20

ฉีดมา ต้องการแก้ไข

ฉีดมาเมื่อ 20 ปีก่อน ต้องการแก้ไข มีที่ไหนแนะนำ ราคาไม่แรงบ้างครับ เคยไปสอบถามแต่บะที่ 3-5 หมื่นบาทเลยครับ รพ. ก็ไม่รับทำครับ
หน้า: [1]
ดูในรูปแบบกติ: ฉีดมา ต้องการแก้ไข